دخترک تنهای اجتماعی

من در میان جمع و دلم جای دیگر است...

جرقه کار نمی کند باید هلش داد....

یک روز صبح با صدای استارت ماشینی از خواب بیدار شدم. استارت مداوم بود و جرقه ها زیاد و متیع قابل احتراق، اما با این وصف حرکتی نبود و پیشرفتی نبود. من به یاد جرقه هایی افتادم که در زندگی خودم مدام سرمی کشیدند، و به یاد استعدادهایی افتادم که قابل سوختن بودند و به یاد رکود و توقفی افتادم که با این همه جرقه و استعداد گریبانگیرم بوده است. در این فکر رفتم که ببینم نقص از کجاست که شنیدم راننده می گوید: باید هلش داد، هوا برداشته است. و همین جواب من بود.


هنگامی که هواها مرا در برمی گیرند و دلم را هوا بر می دارد، دیگر جرقه ها برایم کاری نمی کنند و اگر می خواهم به راه بیفتم باید هلم بدهند و ضربه ای بزنند و راهم بندازند تا آن همه استعداد، راکد نماند.


کتاب مسئولیت و سازندگی. ص 109

علی صفایی حائری

۳ نظر

خرید بن نمایشگاه کتاب تهران

بن های کتابم را باااید بدهم برود و من بی بن کتاب مانده ام تنهااااای تنهااااا

عزییییزم

آیا اطلاعیه بدهم کسی به من بن میفروشد؟

:غصه ناک

:عمگین

:تلاش برای خوب کردن حالم

:مهم نیست که من بن نارم

:مهم نیست که بدون بن نمیتوانم بروم تهران

۰ نظر
About me
افسرده نیستم از قضا در فضای حقیقی یک انسان سالم، پر انرژی و سرزنده هستم که همیشه در پی چیزی میدود
در میان جمع هم هستم منتها دلم پی افکارم هست پی انچه برایش میدوم و حتی دلم میخواهد پی انی باشد که از همگان ارزشمند تر است برای پیروی
عنوان وب اما باید تشریح شود
تنهام به این معنا که دل به دل کسی نمیدهم در تنهایی های خودم سیر می کنم و بهترین لحظات زندگی ام ان وقت هایی است که با خودم در خلوت ترین نقاط قدم میزنم
تنها نیستم چون شکر خدا انقدر دوستان و خانواده ی خوبی دارم که هر لحظه که بخواهم یک ادم خوب و سالم را کنارم دارم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان