دخترک تنهای اجتماعی

من در میان جمع و دلم جای دیگر است...

عصر عاشورا

هر موقعیت و لحظه ای از زندگی آداب خاص خودش را دارد
دهه ی اول محرم که اصلا دیگر خاص ترین موقعیتی است که باید ادبش رعایت شود
و بیش از هر روز دیگری روز عاشورا

یک نگاهی به مفاتیح بیندازید
آداب روز عاشورا

یکی از این آداب خوندن مقاتل و گریستن بر اباعبدالله هست...

از اتفاقات امروز مطلع باشیم و برای قلب حضرت حجت دعا کنیم :(

در عاشورا چه گذشت۳ نظر
About me
افسرده نیستم از قضا در فضای حقیقی یک انسان سالم، پر انرژی و سرزنده هستم که همیشه در پی چیزی میدود
در میان جمع هم هستم منتها دلم پی افکارم هست پی انچه برایش میدوم و حتی دلم میخواهد پی انی باشد که از همگان ارزشمند تر است برای پیروی
عنوان وب اما باید تشریح شود
تنهام به این معنا که دل به دل کسی نمیدهم در تنهایی های خودم سیر می کنم و بهترین لحظات زندگی ام ان وقت هایی است که با خودم در خلوت ترین نقاط قدم میزنم
تنها نیستم چون شکر خدا انقدر دوستان و خانواده ی خوبی دارم که هر لحظه که بخواهم یک ادم خوب و سالم را کنارم دارم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان