دخترک تنهای اجتماعی

من در میان جمع و دلم جای دیگر است...

سبقت با سرعت هر چه بیشتر

السابقون السابقون

اولئک المقربون


روشن است که این جانب نه از السابقون هستم نه از مقربون

اما آنچه عمق وجود آدم را می سوزاند این است که ببینی

در جمعی هستی که یکی از دیگری سبقت گیرنده تر و یکی از دیگری مقرب تر

و این سابقون ها و مقرب ها نه از ادعاها که از عمل و زندگی شان برمی آید

و تو در این میان یک انسان گیج و مبهوت که منعل ترین حالت را برگزیده اگر منفی ترین حالت را برنگزیده باشد

هعی...


التماس دعا


پ ن:

داشتم امشب با خودم فکر میکردم آقا بعد از شهادت علی اکبر و عبدالله و بسیاری از یاران وفادارشون تازه به اوج ماجرا می رسند

"شهادت حضرت علی اصغر"

بعد از علی اکبر...

:((

۲ نظر

مــــحـــرمـــ

السلام علیک یا اباعیدالله

باز دارد بوی محرم میرسد....

بوی محرم....

محرم ماهِ بی تابی هاست.....

ماه بیقراری ها...

ماهی که دلم بیقراری میکند...

گویی دلم خبر دارد از انچه که قرار است رخ بدهد....

مگر چه حادثه ای در راه است که دلم چنین بی تابی میکند؟؟؟؟

آقا نمیدانم چطور جلوی بی تابی هایش را بگیرم اقا خودتان باید هوایش را داشته باشید...

آقا گویی دلم از گوشواره و سیلی و بچه ها و خیمه خبرهایی دارد...


نمیدانم نمیدانم براستی شما از کدامین تبارید؟؟؟کدامین تبار که چنین حماسه هایی را خلق میکنید و چون من هایی حتی نمیتوانند بفهمند که چه رخ داد....

آقا میدانم من انقدر حقیر و پستم که حتی نباید به خودم اجازه بدهم این متون را برایتان بنویسم اما اما اقا شما که میدانید ننویسم با دلم چه کنم پس؟؟؟؟


اقا نمیدانم چه بگویم فقط میتوانم بگویم:


"آجرک الله یا بقیه الله"

۱ نظر
About me
افسرده نیستم از قضا در فضای حقیقی یک انسان سالم، پر انرژی و سرزنده هستم که همیشه در پی چیزی میدود
در میان جمع هم هستم منتها دلم پی افکارم هست پی انچه برایش میدوم و حتی دلم میخواهد پی انی باشد که از همگان ارزشمند تر است برای پیروی
عنوان وب اما باید تشریح شود
تنهام به این معنا که دل به دل کسی نمیدهم در تنهایی های خودم سیر می کنم و بهترین لحظات زندگی ام ان وقت هایی است که با خودم در خلوت ترین نقاط قدم میزنم
تنها نیستم چون شکر خدا انقدر دوستان و خانواده ی خوبی دارم که هر لحظه که بخواهم یک ادم خوب و سالم را کنارم دارم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان