دخترک تنهای اجتماعی

من در میان جمع و دلم جای دیگر است...

سراغاز

بسم الله الرحمن الرحیم**********هست کلید در گنج حکیم
فاتحه فکرت و ختم سخن*********نام خدایست بر او ختم کن

بــــــــســــم الــلــه الـــرحــمــــن الـــرحـــیـــم


زندگی...
دلم زندگی ای میخواهد که به عاقبت به خیری برسد اما....
یاد ایه ی "العاقبه للمتقین " که می افتم.......
نمیدانم چه حسی دارم اما مردد میشوم یا شاید سردرگم......
میخواهم خارج شوم از این سردر گمی اما همچنان سر درگمم
درست است سردر گمم گاهی این طرف میدوم و گاهی انطرف 
گاهی هم مینشینم و از جایم جم نمیخورم.....
کاری از دستم بر نمی اید.....

به قول امام عزیز که بارها پس تو ضیحات بسیار در باب جهاد با نفس فرمودند:
در هر حال به خود امیدی نداشته باش که غیر از خدای تعالی از کسی کاری بر نمی اید .و از خود حق تعالی با تضرع و زاری توفیق بخواه که تو را در این مجاهده اعانت فرماید تا بلکه ان شا الله غالب ایی.انه ولی التوفیق

و قطعا همه ی امیدم به اوست که اگر نباشد هیچ نخواهم داشت....
امیدوارم اینما هم اگر قلمی میزنم در راستای مسیر درستی باشد...
About me
افسرده نیستم از قضا در فضای حقیقی یک انسان سالم، پر انرژی و سرزنده هستم که همیشه در پی چیزی میدود
در میان جمع هم هستم منتها دلم پی افکارم هست پی انچه برایش میدوم و حتی دلم میخواهد پی انی باشد که از همگان ارزشمند تر است برای پیروی
عنوان وب اما باید تشریح شود
تنهام به این معنا که دل به دل کسی نمیدهم در تنهایی های خودم سیر می کنم و بهترین لحظات زندگی ام ان وقت هایی است که با خودم در خلوت ترین نقاط قدم میزنم
تنها نیستم چون شکر خدا انقدر دوستان و خانواده ی خوبی دارم که هر لحظه که بخواهم یک ادم خوب و سالم را کنارم دارم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان