دخترک تنهای اجتماعی

من در میان جمع و دلم جای دیگر است...

سراغاز

آغاز سرش همین است:

بسم الله الرحمن الرحیم
باشد که این وب مفید واقع شود
هر چند تلاش و هدفم در این راستا نیست
اینجا یشتر برای من دفتر خاطرات و
یا چیزی شبیه این است اما در هر صورت
با نام خدا شروع می کنیم
About me
افسرده نیستم از قضا در فضای حقیقی یک انسان سالم، پر انرژی و سرزنده هستم که همیشه در پی چیزی میدود
در میان جمع هم هستم منتها دلم پی افکارم هست پی انچه برایش میدوم و حتی دلم میخواهد پی انی باشد که از همگان ارزشمند تر است برای پیروی
عنوان وب اما باید تشریح شود
تنهام به این معنا که دل به دل کسی نمیدهم در تنهایی های خودم سیر می کنم و بهترین لحظات زندگی ام ان وقت هایی است که با خودم در خلوت ترین نقاط قدم میزنم
تنها نیستم چون شکر خدا انقدر دوستان و خانواده ی خوبی دارم که هر لحظه که بخواهم یک ادم خوب و سالم را کنارم دارم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان