دخترک تنهای اجتماعی

من در میان جمع و دلم جای دیگر است...

اعـــتـــکـــافـــــ رمضانیه

بسم رب العالمین

اعتکاف یعنی گوشه نشینی و خلوت با خدا

و اعتکاف با همه ی شلوغی و همهمه اش با همه ی جمع های دوستانه اش باهمه ی خنده ها و شوخی هایش حتی اگر معتکف نشوی و فقط در جمع باشی ته تهش ته دلت احساس میکنی تاثیراتش را...

وعنایت خدارا........


۰ نظر
About me
افسرده نیستم از قضا در فضای حقیقی یک انسان سالم، پر انرژی و سرزنده هستم که همیشه در پی چیزی میدود
در میان جمع هم هستم منتها دلم پی افکارم هست پی انچه برایش میدوم و حتی دلم میخواهد پی انی باشد که از همگان ارزشمند تر است برای پیروی
عنوان وب اما باید تشریح شود
تنهام به این معنا که دل به دل کسی نمیدهم در تنهایی های خودم سیر می کنم و بهترین لحظات زندگی ام ان وقت هایی است که با خودم در خلوت ترین نقاط قدم میزنم
تنها نیستم چون شکر خدا انقدر دوستان و خانواده ی خوبی دارم که هر لحظه که بخواهم یک ادم خوب و سالم را کنارم دارم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان