دخترک تنهای اجتماعی

من در میان جمع و دلم جای دیگر است...

چه سخت...

چه سخت است با نزدیک ترین ادمهای زندگی ات انقدر فاصله ی فکری داشته باشی که نتوانی ارتباط نزدیکی بگیری و در بهترین حالت در حدی مدیریت کنی که همه چیز خوب بنظر برسد اما تو از درون هر لحظه خسته تر از قبل ارتباطاتت را از سر وظیفه پیگیری کنی و بیش از ان را لحظه ای هم نتوانی تحمل کنی....

و ان ها هم خوب خواهند فهمید که دلت با انها نیست....

هعی...این  دل چه میخواهد؟؟


پ ن:

حس میکنم مطالبم شده اند چرندیاتی که هیییچچیز از انها برداشت نمیشود

۰ نظر

یه دختر که بیشتر پسره(خیلی بده)

من لجباز و سرتق و سلطه جو و رک وکلی نگر و شدیدا منطقی هستم

اما این ها همیشه بد نیستند

اصلا ویژگی بد مطلق نداریم

بله در مقابل خانواده و همسر حتما باید اینها را شدیدا تقلیل داد و کرنش کرد

منتها در برابر برخی بهترین حالتت این است که فقط منطقت کار کند

خیلی جاها خوب است که جزییات را نبینی

چون دیدن جزئیات فقط حالت را بد میکند

رک بودن گاهی خوب است چون برخی نمیفهمند فحوای کلامت چیست

باید رک و پوست کنده گفت

منتها در روابط عاطفی تو باید جزئیات را ببینی

نباید سلطه جویانه و خودخواهانه عمل کنی

نباید همه چیز را با خط کش عقلت بسنجی

گاهی باید با عاطفه ات راه  بروی (البته این را با همین قوت قبول ندارم چون بنظرم عاطفه هم باید پشت.انه اش عقل باشد)

۰ نظر

اهنگ گوش کن نیسستم من...


نمیدانم چرا این روزها دیوانه شده ام

گذشته از اینکه همه چیز برایم زیر سوال رفته است

گذشته از اینکه کلا در افق سر میکنم

از همه چیز و همه کس فاصله ی مجازی گرفتم در حالیکه با همه میگویم و میخندم و میروم و می ایم

اما دلم تنهاست

دلم تنهایی میخواهد

دلم با هیچکس نبودن میخواهد

و با خودم درگیرم

تصمیم میگیرم بعد از مدتها بزنم تو فاز اهنگ گوش دادن

عشقولانه های حال همه رو کلی خوب میکنه

اما نه من دیگر ادم ان سال ها نیستم

سالها پیش شاید با یک اهنگ کلی حالم دگرگون میشدو حس های غلیان

اما حالا دیگر نه

این اهنگ ها به گوشم فقط کلماتی می ایند که سعی دارند همه چیز را خاص تر و بزرگ تر از انچه که هست نشان بدهند

حالم خوب نمیشود با اهنگ


دل ان است که با یاد خدا و با کلام خدا ارام بگیرد و به وجد اید.

۰ نظر

یادت باشد...

بادت باشد بازی پست های اینستاگرام.را خودت شروع کردی

خوب یا بد هر چه هست

بعد ها حق نداری ذره ای اش را به پای دیگری بنویسی

یا تمامش کن یا مرد گردن گرفتنش باش


ولی وجدانا اندکی مرد گردن گرفتن باش 

اینطوری زندگی بهتر است....

۰ نظر

هدف نهایی...


بسم الله

ادم باید هدف نهایی داشته باشد که دارد

هدف نهایی خلقت بندگی است

سر فرو اوردن در برابر خدا

و حال تو باید این را در تک تک ابعاد زندگیت بشکنی

در تحصیلت

در شغلت

در ارتباطاتت

در ازدواجت


اینطوری که نگاه کنی خیلی چیزها حل میشوند

تو باید تکلیف همه چیزت را مشخص کنی تا بتوانی همه چیز را با هم پیش ببری...


پ ن:

حرف زدن چه اسان و عمل کردن چه سخت است

کم کم دارم به این نتیجه میرسم که دارم به یک ادمی تبدیل میشوم که از زندگی فقط فکر کردن و حرف زدن و نوشتن و مطالعه کردن را یاد گرفته

فقط هم با همین ها حال میکند

اخر این هم شد زندگی؟؟

زندگی باید در اوج کنش ها و واکنش ها معنا پیدا کند

هر چند که کنش ها و واکنش ها هم بایستی هدفمند باشند

هر چند کنش ها و واکنش های بی هدف هم گاهی بهتر از رکودند

گاهی باید دل را به دریا زد

خود را به امواج زندگی سپرد

۰ نظر
About me
افسرده نیستم از قضا در فضای حقیقی یک انسان سالم، پر انرژی و سرزنده هستم که همیشه در پی چیزی میدود
در میان جمع هم هستم منتها دلم پی افکارم هست پی انچه برایش میدوم و حتی دلم میخواهد پی انی باشد که از همگان ارزشمند تر است برای پیروی
عنوان وب اما باید تشریح شود
تنهام به این معنا که دل به دل کسی نمیدهم در تنهایی های خودم سیر می کنم و بهترین لحظات زندگی ام ان وقت هایی است که با خودم در خلوت ترین نقاط قدم میزنم
تنها نیستم چون شکر خدا انقدر دوستان و خانواده ی خوبی دارم که هر لحظه که بخواهم یک ادم خوب و سالم را کنارم دارم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان