دخترک تنهای اجتماعی

من در میان جمع و دلم جای دیگر است...

تموم شدن...البته اینقدرام خوشحال نیستم ولی خوبه که تموم شدن راحت شدم
اومدم خونه و کلی مدت میتونم بمونم
۰ نظر

ذهن شلوغ...

مغازه ای که قفسه بندی شده و تنظیم گردیده جنس های زیاد آن به راحتی در دسترس قرار میگیرند اما دکه های درهم و شلوغ که اجناس شان پخشو رها زیر پا افتاده است دست و پاگیر و خستگی زا و وقت کش هستند.

#کتاب-رشد

۱ نظر

افراطی...

شاید در تعریف ادم های امروزی افراطی به کسانی بگویند که حقیقتا اصرار به عمل به اصول و افکارشان را دارند...

۱ نظر

نحن کلنا نمر

نحن کلنا نمر

۲ نظر

دو صد گفته چون نیم کردار نیست...

دلم میخواد دیگه ننویسم

حرف نزنم

سکوت کنم

تا بعد....

۱ نظر
About me
افسرده نیستم از قضا در فضای حقیقی یک انسان سالم، پر انرژی و سرزنده هستم که همیشه در پی چیزی میدود
در میان جمع هم هستم منتها دلم پی افکارم هست پی انچه برایش میدوم و حتی دلم میخواهد پی انی باشد که از همگان ارزشمند تر است برای پیروی
عنوان وب اما باید تشریح شود
تنهام به این معنا که دل به دل کسی نمیدهم در تنهایی های خودم سیر می کنم و بهترین لحظات زندگی ام ان وقت هایی است که با خودم در خلوت ترین نقاط قدم میزنم
تنها نیستم چون شکر خدا انقدر دوستان و خانواده ی خوبی دارم که هر لحظه که بخواهم یک ادم خوب و سالم را کنارم دارم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان