دخترک تنهای اجتماعی

من در میان جمع و دلم جای دیگر است...

ابـــهــــام

بسم رب الشهدا و الصدیقین


زندگی حیقیقتا صحنه ی نبرد است هر روز که از عمر ادمی بیشتر میگذرد بیشتر میفهمی که چه چیزهایی میشود در ندگی تجربه کرد


نمیدانم فقط میدانم خیلی سخت هستند برخی چیزها..


بیخیال ان چیزها...

ماییم و یک خدا خدا هست و یک ما


میخواستم خیلی چیزهارا بنوویسم که خالی بشوم چیزهای که گفتنشانبه دیگران برایم سخت  شاید به هیچکس نگفته باشمشان نگویمشان و نخواهم گفتشان


بازهم بی خیال


خدایا راضی ام به راضی ات


به امید گوشی چشمی


یاحق۲ نظر
About me
افسرده نیستم از قضا در فضای حقیقی یک انسان سالم، پر انرژی و سرزنده هستم که همیشه در پی چیزی میدود
در میان جمع هم هستم منتها دلم پی افکارم هست پی انچه برایش میدوم و حتی دلم میخواهد پی انی باشد که از همگان ارزشمند تر است برای پیروی
عنوان وب اما باید تشریح شود
تنهام به این معنا که دل به دل کسی نمیدهم در تنهایی های خودم سیر می کنم و بهترین لحظات زندگی ام ان وقت هایی است که با خودم در خلوت ترین نقاط قدم میزنم
تنها نیستم چون شکر خدا انقدر دوستان و خانواده ی خوبی دارم که هر لحظه که بخواهم یک ادم خوب و سالم را کنارم دارم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان